Autor - szczegóły

Gizicka, Dorota, Katedra Filozofii Społecznej, Instytut Socjologii KUL, Polska