Autor - szczegóły

Belina, Beata, Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Polska

  • Vol 32, No 3 (2004) - Artykuły - Zarządzanie i Marketing
    Gospodarowanie kapitałem ludzkim w instytutach naukowo-badawczych – wnioski z badań
    Abstrakt  PDF