Autor - szczegóły

Skolimowska, Anna, Instytut Politologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • Vol 46, No 1 (2018) - Artykuły
    Tożsamość aktora normatywnego a strategie obecności Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych
    Abstrakt  PDF