Autor - szczegóły

Zaręba, Agnieszka, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Polska

  • Vol 44, No 3 (2016) - Recenzje
    Barwy wyborczej kampanii samorządowej 2014 roku na Lubelszczyźnie, red. M. Adamik- Szysiak, A. Łukasik-Tureckiej, B. Romiszewska, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2016, ss. 148
    Szczegóły  PDF
  • Vol 44, No 3 (2016) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z konferencji: Negocjacje w XXI wieku - teoria, praktyka i znaczenie
    Szczegóły  PDF