Autor - szczegóły

Telusiewicz-Pacak, Agnieszka, Instytut Socjologii KUL, Polska

  • Vol 42, No 2 (2014) - Recenzje
    Julia Häuberer, Social Capital Theory. Towards a Methodological Foundation, VS Verlag für Sozialwissenschaften – Wiesbaden 2011, ss. 330
    Szczegóły  PDF