Autor - szczegóły

Łukasik-Turecka, Agnieszka, Katedra Teorii Polityki Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Polska