Autor - szczegóły

Łukasik-Turecka, Agnieszka, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Polska

  • Vol 44, No 1 (2016) - Sprawozdania
    Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu RP w 2015 roku na Lubelszczyźnie
    Szczegóły  PDF
  • Vol 46, No 1 (2018) - Recenzje
    Radio regionalne w Polsce, red. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, ss. 319. ISBN 978-83-7996-328-7.
    Szczegóły  PDF