Vol 1 (1949)

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis rzeczy
 
PDF
Słowo wstępne
 
PDF
V-X
Ś. p. ks. Antoni Szymański
 
PDF
1-10
Spis prac ks. Antoniego Szymańskiego
 
PDF
10-19
Ś. p. Czesław Martyniak
 
PDF
19-21
Ś. p. ks. Jan Wiślicki
 
PDF
21-23
Ś. p. Ludwik Górski
 
PDF
23-25
Ś. p. ks. Henryk Insadowski
 
PDF
26-27

Artykuły

Jerzy Kalinowski
PDF
29-46
Henryk Dembiński
PDF
47-67
Zdzisław Papierkowski
PDF
69-96
Wit Klonowiecki
PDF
97-105
Aleksander Kunicki
PDF
107-119
Antoni Pastuszka
PDF
121-130
Ignacy Czuma
PDF
131-172
Józef Mazurkiewicz
PDF
173-181
Kazimierz Szwarcenberg Czerny
PDF
183-225

Sprawozdania

Nowe kierunki polityki ludnościowej
Zbigniew Makarczyk
PDF
227-235

Recenzje

Dr Zygmunt Izdebski, Rewizja pojęcia narodowości — Doświadczenie opolskie., Katowice 1947
Kazimierz Szwarcenberg Czerny
PDF
237-239
Jerzy Stefan Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t.1, Kraków 1948
Wit Klonowiecki
PDF
239-241
Dr Antoni Peretiatkowicz, b. rektor U. P., Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1946, s. 99
Wit Klonowiecki
PDF
241-243
Marian Zimmermann, Polskie prawo wywłaszczeniowe, Lwów 1939, s. 187
Wit Klonowiecki
PDF
243-244
Dr Jerzy Starościak, Administracyjny ustrój Polski, Warszawa 1937, s. 104
Antoni Słoma
PDF
245-246
Franciszek Daniluk, Prawo karne, sądowe i administracyjne, Bydgoszcz 1947, s. 533
Antoni Słoma
PDF
246-249
Dr Stefan Moroz, Ograniczenie własności prywatnej w zakresie administracji pocztowo-telegraficznej, Kraków 1946, s. 74
Katarzyna Piasecka
PDF
249-251
Dr Zdzisław Grelowski, Samorząd specjalny—gospodarczy— zawodowy—wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce, Katowice 1947, s. 146
Katarzyna Piasecka
PDF
251-252
Tadeusz Goût, Aleksander Nowak, Naprawa i wyłączenie spod gospodarki przymusowej budynków uszkodzonych w czasie wojny. Przepisy. Komentarz. Warszawa 1947, s. 40
Katarzyna Piasecka
PDF
253-254
Józef Szaflarski, Zarys geografii gospodarczej ogólnej. Część I, Kraków 1947, s. 464
Al. Kierek
PDF
254-257
Aleksander Witold Rudziński, Z logiki norm, Kraków 1947, s. 60
Jerzy Kalinowski
PDF
257-260
A. D. Sertillanges, O. P., La philosophie des lois, Paris 1946, s. 124
Jerzy Kalinowski
PDF
260-262
Leszek Winowski, Stosunek chrześcijaństwa pierwszych wieków do wojny, Lublin 1947, s. 155
Leon Halban
PDF
263-266
Dr Etienne De Greeff, Introduction à la criminologie. Vol. I. Bruxelles 1946
Zdzisław Papierkowski
PDF
267-269
Dr Tadeusz Cyprian i dr Jerzy Sawicki. Prawo Norymberskie. Bilans i perspektywy, Warszawa 1948
Henryk Dembiński
PDF
269-272
Fernand Baudhuin, Le financement des guerres, Louvain 1944, s. 312
Ignacy Czuma
PDF
273-281
Wincenty Styś, Drogi postępu gospodarczego wsi,. Wrocław 1947, s. 344
Jan Turowski
PDF
281-287
Czesław Strzeszewski, Rehabilitacja ekonomii, Lublin 1946, s. 19
 
PDF
289
Henryk Dembiński, Dyplomacja i dyplomaci w nowoczesnym państwie, Lublin 1946, s. 28
 
PDF
289-290
Ignacy Czuma, Moralny koszt współczesnej wojny, Lublin 1946, s. 50
 
PDF
290
Leon Halban, Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu, wyd. II, Lublin 1948, s. 50
 
PDF
291
Cezary Berezowski, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Lublin 1946, s. 31
 
PDF
291-292
Zdzisław Papierkowski, Co prawo karne zawdzięcza psychologii? Lublin 1946, s. 28
 
PDF
292
Zdzisław Papierkowski, Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary. Lublin 1946, s. 22
 
PDF
293
Zdzisław Papierkowski, Dzieciobójstwo w świetle prawa karnego. Studium prawno-porównawcze, Lublin 1947, s. 57
 
PDF
293-294
Przegląd bibliograficzny
 
PDF
295-424