Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Sławomir Zych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Sekretarz

  1. Bartosz Walicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Członkowie Komitetu Redakcyjnego

  1. Józef Szymański, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
  2. Paweł Sieradzki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
  3. Jacek Gołębiowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
  4. Marcin Nabożny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
  5. Witalij Rosowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska