Kontakt

Osoba do kontaktu

Jacek Gołębiewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Email: jacek@promotor.lublin.pl

Wsparcie techniczne

Marek Cieśluk
Email: marek.ciesluk@tnkul.pl