About

Studia Norwidiana to czasopismo naukowe, ukazujące się nieprzerwanie od 1983 r., poświęcone Cyprianowi Kamilowi Norwidowi, organ Ośrodka Badań nad Twórczością Cypriana Norwid (wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL). Studia należą do unikalnych polskich czasopism naukowych i są w całości poświęcone badaniom nad jednym z największych polskich i europejskich poetów i artystów. Na łamach czasopisma publikują najwybitniejsi norwidolodzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Służy jako miejsce prezentowania i oceny nowych badań, a także poddawania ocenie badań dotychczasowych. Umożliwia wymianę opinii, koordynację i wsparcie dla podejmowanych badań naukowych. W trosce o wysoki poziom wydawnictwa publikowane są jedynie nowe, oryginalne artykuły, które do tej pory nie ukazały się jeszcze drukiem, zapewniając jednocześnie odbiorcy wgląd w najbardziej aktualny stan badań nad Norwidem. Ze względu na szeroki zakres zainteresowań Norwida publikowane są prace nie tylko z zakresu historii literatury i językoznawstwa ale także z historii sztuki, historii kultury, filozofii i teologii - dziedzin niezbędnych do zrozumienia dzieł Norwida. Czasopismo stawia sobie za cel ukazanie fenomenu Norwida w szerokim kontekście historycznym i kulturowym, nie tylko w odniesieniu do Polski, ale również do Europy i świata. Poeta spędził większość swego życia poza krajem, pracując we Włoszech, Paryżu, Brukseli, Londynie i Nowym Jorku.

Studia Norwidiana · ISSN 0860-0562 | eISSN 2544-4433 · DOI: 10.18290/sn

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)