Current Issue

Studia Norwidiana należą do unikalnych polskich czasopism naukowych i są w całości poświęcone badaniom nad jednym z największych polskich i europejskich poetów i artystów. Na łamach czasopisma publikują najwybitniejsi norwidolodzy z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ISSN:
0860-0562
eISSN:
2544-4433
DOI:
10.18290/sn
Licence CC

 • BazHum(1983-2012)
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities(2012-) CEEOL - Central and Eastern European Online Library(2006-)
 • IC Journals Master List(2014-)
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Scopus(2018-)
Dyscypliny:
 • literaturoznawstwo
 • polonistyka
 • nauki o rodzinie
 • stosunki miedzynarodowe
 • etnologia i antropologia kulturowa
SNIP 0.625 (2022)
CiteScore 0.1 (2022)
SJR 0.13 (2022)
MEiN 100 (2023)
Index Copernicus 110.26 (2022)

Studia Norwidiana · ISSN 0860-0562 | eISSN 2544-4433 · DOI: 10.18290/sn

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)