Studia Norwidiana

Studia Norwidiana należą do unikalnych polskich czasopism naukowych i są w całości poświęcone badaniom nad jednym z największych polskich i europejskich poetów i artystów. Na łamach czasopisma publikują najwybitniejsi norwidolodzy z ośrodków krajowych i zagranicznych.

Vol 34 (2016): English Version


Okładka