Reviewers

Kościół i Prawo 10(23) 2021 nr 1

Oleksandr Bilash (Uzhhorod National University, Ukraine)
Rev. Zbigniew Janczewski (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Paweł Lewandowski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Piotr Majer (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)
Rev. Damian Němec (Palacký University in Olomouc, Czech Republic)
Rev. Mirosław Sitarz (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Zbigniew Suchecki (Pontifical University of Saint Anthony, Rome, Italy)
Eva Szabova (University of Trnava, Trnava, Slovakia)
Rev. Wiesław Wenz (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)

Kościół i Prawo 10(23) 2021 nr 2

Stanisław Kawa OFMConv (Theological Institute St. Joseph Bilczewski in Lviv, Ukraine)
Rev. Jozef Krukowski (Polish Academy of Sciences, Poland)
Rev. Paweł Lewandowski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Michaela Moravčikova (University of Trnava, Trnava, Slovakia)
Ryszard Pankiewicz (State University of Szymon Szymonowic in Zamość, Poland)

Kościół i Prawo 9 (22) 2020 nr 2

Oleksandr Bilash (Uzhhorod National University, Ukraine), Rev. Ginter Dzierżon (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland), Rev. Artur Katolo (Pontifical Theological Faculty of Southern Italy, Italy), Stanisław Kawa OFMConv (Theological Institute St. Joseph Bilczewski in Lviv, Ukraine), Rev. Paweł Lewandowski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Monika Menke (Palacký University of Olomouc, Czech Republic), Rev. Tadeusz Syczewski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Eva Szabova (Trnava University, Slovakia).

Kościół i Prawo 9 (22) 2020 nr 1

Stanisław Kawa OFMConv (Theological Institute St. Joseph Bilczewski in Lviv, Ukraine), Rev. Paweł Lewandowski (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland), Monika Menke (Palacký University of Olomouc, Czech Republic), Michaela Moravčíková (Trnava University, Slovakia) Agnieszka Romanko (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), ks. Mirosław Sitarz (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Kościół i Prawo 8 (21) 2019 no. 2
Ks. Leszek Adamowicz (KUL, Polska), ks. Tomasz Białobrzeski (UKSW, Polska), Oleksandr Bilsh (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy, Ukraina), Marta Greszata-Telusiewicz (KUL, Polska), Ks. Piotr Kroczek (UP JPII, Polska), ks. Paweł Lewandowski (UP JPII, Polska), ks. Krzysztof Mikołajczuk (KUL, Polska), ks. Mirosław Sitarz (KUL, Polska)

Kościół i Prawo 8 (21) 2019 no. 1
Ks. Józef Krukowski (PAN, Polska), Damian Nemec OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Marek Saj CSsR (UKSW, Polska), Zbigniew Suchecki OFMConv (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy), Dorota Śliwa (KUL, Polska), Krzysztof Wiak (KUL, Polska)

Kościół i Prawo 7 (20) 2018 no. 2
ks. Leszek ADAMOWICZ (KUL, Polska), ks. Ginter DZIERŻON (UKSW, Polska), ks. Wojciech GÓRALSKI (UKSW, Polska), ks. Zbigniew JANCZEWSKI (UKSW, Polska), ks. Józef KRUKOWSKI (PAN, Polska), Urszula NOWICKA (UPH w Siedlcach, Polska), ks. Tadeusz SYCZEWSKI (KUL, Polska), ks. Wojciech WITKOWSKI (KUL, Polska), ks. Józef WROCEŃSKI (UKSW, Polska)

Kościół i Prawo 7 (20) 2018 no. 1
ks. Józef KRUKOWSKI (PAN, Polska), ks. Józef MARČIN (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja), Damián NĚMEC OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), ks. Mieczysław RÓŻAŃSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska), Marek SAJ CSsR (UKSW, Polska), ks. Mirosław SITARZ (KUL, Polska), Anna SŁOWIKOWSKA (KUL, Polska), ks. Tadeusz SYCZEWSKI (KUL, Polska), Krzysztof WIAK (KUL, Polska)

Kościół i Prawo 6 (19) 2017
ks. Leszek ADAMOWICZ (KUL, Polska), Paweł FAJGIELSKI (KUL, Polska), ks. Jan KRAJCZYŃSKI (UKSW, Polska), Damián NĚMEC OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), ks. Krzysztof NYKIEL (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy), Agnieszka ROMANKO (KUL, Polska), ks. Tomasz ROZKRUT (UPJPII, Polska), ks. Mirosław SITARZ (KUL, Polska), Ambroży SKORUPA SDS (KUL, Polska), Zbigniew SUCHECKI OFMConv (Papieski Uniwersytet Antonianum, Włochy), ks. Tadeusz SYCZEWSKI (KUL, Polska), Piotr TELUSIEWICZ (KUL, Polska), ks. Grzegorz WOJCIECHOWSKI (KUL, Polska)

Kościół i Prawo 5 (18) 2016 no. 1
ks. Ginter DZIERŻON (UKSW, Polska), ks. Tomasz GAŁKOWSKI (UKSW, Polska), ks. Wojciech GÓRALSKI (UKSW, Polska), ks. Zbigniew JANCZEWSKI (UKSW, Polska), ks. Robert KANTOR (UPJPII, Polska), ks. Józef MARČIN (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja), ks. Krzysztof MIKOŁAJCZUK (KUL, Polska), ks. Mirosław SITARZ (KUL, Polska), Ambroży SKORUPA SDS (KUL, Polska), Elżbieta SZCZOT (KUL, Polska), ks. Lucjan ŚWITO (UWM w Olsztynie, Polska), ks. Grzegorz WOJCIECHOWSKI (KUL, Polska)

Kościół i Prawo 5 (18) 2016 no. 2
ks. Leszek ADAMOWICZ (KUL, Polska), ks. Józef KRUKOWSKI (PAN o. w Lublinie, Polska), ks. Jozef MARČIN (Uniwersytet Pawła Józefa Safarika w Koszycach, Słowacja), Monika MENKE (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), Damián NĚMEC OP (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy), ks. Piotr STANISZ (KUL, Polska), ks. Artur KATOLO (Uniwersytet Calabria, Włochy)

Kościół i Prawo 4 (17) 2015
ks. Leszek ADAMOWICZ (KUL, Poland), Małgorzata CZURYK (UWM, Poland), ks. Stanisław DUBIEL (KUL, Poland), Marta GRESZATA-TELUSIEWICZ (KUL, Poland), ks. Peter HOLEC (Wyższe Seminarium Duchowne w Koszycach, Slovakia), ks. Józef MARČIN (Catholic University in Ruzomberok, Slovakia), Monika MENKE (Palacký University Olomouc, Czech Republic), ks. Krzysztof NYKIEL (Pontifical Gregorian University, Rome, Italy), ks. Karel ORLITA (Akademia Prawa Kanonicznego w Brnie, Czech Republic), ks. Stanisław PAŹDZIOR (KUL, Poland), ks. Alfonso RIOBÓ (Complutense University of Madrid, Spain), ks. Marek SAJ (UKSW, Poland), ks. Mirosław SITARZ (KUL, Poland), Piotr SKONIECZNY OP (Pontifical St. Thomas Aquinas University, Rome, Italy), Ambroży SKORUPA SDS (KUL, Poland), ks. Piotr STANISZ (KUL, Poland), Katarina ŠANGALOVÁ (Trnava University in Trnava, Slovakia), ks. Zbigniew SUCHECKI (Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury, Rome, Italy)

Reviewers of the entire volume 3 (16) 2014
Stanisław DUBIEL (KUL), Marek SAJ (UKSW)

Kościół i Prawo 3 (16) 2014 no. 2
Wiesław BAR (KUL), Ginter DZIERŻON (UKSW), Marek SAJ (UKSW), Ambroży SKORUPA (KUL), Paweł SOBCZYK (UO), Piotr STANISZ (KUL), Tadeusz SYCZEWSKI (KUL)

Kościół i Prawo 3 (16) 2014 no. 1
ks. Leszek ADAMOWICZ (Lublin), ks. Stanisław DUBIEL (Lublin), ks. Ginter DZIERŻON (Warszawa), ks. Zbigniew JANCZEWSKI (Warszawa), ks. Wiesław KIWIOR (Warszawa), ks. Jan KRAJCZYŃSKI (Warszawa), ks. Józef KRZYWDA (Kraków), ks. Grzegorz LESZCZYŃSKI (Warszawa), ks. Piotr MAJER (Kraków), ks. Andrzej PASTWA (Katowice), ks. Stanisław PAŹDZIÓR (Lublin), ks. Marek SAJ (Warszawa), Ambroży SKORUPA SDS (Lublin), ks. Henryk STAWNIAK (Warszawa), Zbigniew SUCHECKI OFMConv (Roma), ks. Tadeusz SYCZEWSKI (Lublin), Elżbieta SZCZOT (Lublin), ks. Wiesław WENZ (Wrocław)

Reviewers of the entire volume 2(15)
Ks. Stanisław Dubiel (Lublin), ks. Marek Saj (Warszawa)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013 nr 2
Ks. Leszek Adamowicz (Lublin), ks. Krzysztof Burczak (Lublin), ks. Stanisław Dubiel (Lublin), ks. Ginter Dzierżoń (Warszawa), ks. Wiesław Kiwior (Warszawa), ks. Jan Krajczyński (Warszawa), ks. Józef Krzywda (Kraków), ks. Grzegorz Leszczyński (Warszawa), ks. Piotr Majer (Kraków), Urszula Nowicka (Warszawa), ks. Andrzej Pastwa (Katowice), ks. Stanisław Paździor (Lublin), ks. Marek Saj (Warszawa), Ambroży Skorupa SDS (Lublin), ks. Henryk Stawniak (Warszawa), Zbigniew Suchecki OFMConv (Roma), ks. Tadeusz Syczewski (Lublin), Elżbieta Szczot (Lublin), ks. Wiesław Wenz (Wrocław)

Kościół i Prawo 2 (15) 2013
Ks. Leszek Adamowicz (Lublin), ks. Stanisław Dubiel (Lublin), ks. Ginter Dzierżoń (Warszawa), ks. Wiesław Kiwior (Warszawa), ks. Jan Krajczyński (Warszawa), ks. Józef Krzywda (Kraków), ks. Grzegorz Leszczyński (Warszawa), ks. Piotr Majer (Kraków), ks. Andrzej Pastwa (Katowice), ks. Stanisław Paździor (Lublin), ks. Marek Saj (Warszawa), Ambroży Skorupa SDS (Lublin), ks. Henryk Stawniak (Warszawa), Zbigniew Suchecki OFMConv (Roma), ks. Tadeusz Syczewski (Lublin), Elżbieta Szczot (Lublin), ks. Wiesław Wenz (Wrocław)

Kościół i Prawo 1 (14) 2012
Ks. Leszek Adamowicz (Lublin), ks. Stanisław Dubiel (Lublin), ks. Ginter Dzierżoń (Warszawa), ks. Wiesław Kiwior (Warszawa), ks. Jan Krajczyński (Warszawa), ks. Józef Krzywda (Kraków), ks. Grzegorz Leszczyński (Warszawa), ks. Piotr Majer (Kraków), ks. Andrzej Pastwa (Katowice), ks. Stanisław Paździor (Lublin), ks. Marek Saj (Warszawa), Ambroży Skorupa SDS (Lublin), ks. Henryk Stawniak (Warszawa), Zbigniew Suchecki OFMConv (Roma), ks. Tadeusz Syczewski (Lublin), Elżbieta Szczot (Lublin), ks. Wiesław Wenz (Wrocław)

Kościół i Prawo · ISSN 0208-7928 · e-ISSN 2544-5804 · DOI: 10.18290/kip

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Articles are licensed under a Creative Commons  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)