Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

N

Nafalska, Edyta, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Nafalska, Edyta, doktorant, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Kozubszczyzna 141, 21-030 Motycz (Polska)
Němec, Damián, kierownik Katedry Prawa Kościelnego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Univerzitní 22, 771 11 Ołomuniec (Czechy)
Němec, Damián (Czechy)
Niedziałkowski, Kamil, doktorant, Katedra Prawa Wyznaniowego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kunickiego 25/11, 20-417 Lublin (Polska)
Nikołajew, Jerzy, adiunkt, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; adres do korespondencji: ul. Wojsławicka 8A, 22-100 Chełm (Polska)
Nykiel, Krzysztof, Regens Penitencjarii Apostolskiej, Profesor wizytujący Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego; adres do korespondencji: Penitenzieria Apostolica, Piazza della Cancelleria 1, 00186 Roma (Włochy)

1 - 7 z 7 elementów