Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

S

Szypa, Mariusz, Katedra Teologii i Duchowości Liturgicznej, Instytut Liturgiki i Homiletyki, Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Kotowice 60, 55-120 Kotowice (Polska)
Słowikowska, Anna, asystent, Katedra Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Słowikowska, Anna, Katedra Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Słowikowska, Anna, adiunkt, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lubli (Polska)
Słowikowska, Anna, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Słowikowska, Anna, adiunkt Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 (Polska)
Słowikowska, Anna, adiunkt, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)

T

Tacikowska, Magdalena, doktorantka, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Terpin, Anna, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Tomkiewicz, Małgorzata, Katedra Prawa Kanonicznego i Filozofii, Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; adres do korespondencji: ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn (Polska)
Trojanowski, Bartosz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; adres do korespondencji: pl. Katedralny 14, 50-329 Wrocław (Polska)
Turek, Małgorzata, doktorant, Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Opalińskiego 17/35, 37-700 Przemyśl (Polska)
Tyl, Sylwia, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)

V

Vaičiūnas, Vytautas Steponas, Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; adres do korespondencji: Address Gimnazijos g. 7, LT-44260 Kaunas (Litwa)
Van Scott, Maria (Polska)
Veprauskas, Virginijus, Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; adres do korespondencji: Piliakalnio g. 17 Karmėlava 54447 Kauno r. (Litwa)

W

Warmuz, Agata, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Majątkowego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Wasilewicz, Urszula, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lub (Polska)
Wasilewicz, Urszula, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Wenz, Wiesław, kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; adres do korespondencji: Pl. Katedralny 12/6, 50-329 Wrocław (Polska)
Wierzbicki, Piotr, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego Archidiecezji Warszawskiej; adres do korespondencji: ul. Poniatowskiego 2, 05-281 Urle (Polska)
Wierzbicki, Piotr, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Witkowski, Wojciech, asystent, Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Witkowski, Wojciech, asystent, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Witkowski, Wojciech, asystent, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)

151 - 175 z 184 elementów    << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>