Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

O

Ossowski, Krzysztof, doktorant, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)

P

Pankiewicz, Ryszard, Katedra Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu; adres do korespondencji: ul. Sienkiewicza 22a, 22-400 Zamość (Polska)
Pankiewicz, Ryszard, Katedra Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość (Polska)
Pastwa, Andrzej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-043 Katowice (Polska)
Pawlak, Tomasz, doktorant, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Piątkowska, Aneta, doktorant, Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lub (Polska)
Plakhotka, Vasyl, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kafedralna 17, 43016 Łuck (Ukraina)
Podsiadło, Michał, doktorant, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków (Polska)
Polewska, Aleksandra, doktorant, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adres do korespondencji: Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań (Polska)
Poniatowski, Michał, adiunkt Katedry Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Poterała, Tomasz, doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Partizánska 56, 949 01 Nitra, Słowacja (Polska)
Przepiórka, Kinga, doktorantka, Katedra Prawa Cywilnego, Instytut Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, (Polska)
Przybysławska, Joanna, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kopernika 9/4, 25-336 Kielce (Polska)
Przybysławska, Joanna, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kopernika 9/4, 25-336 Kiel (Polska)
Przygoda, Daniel, Katedra Historii, Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)

R

Radyk, Ewa, Sąd Metropolitalny w Przemyślu; adres do korespondencji: Plac Katedralny 4a, 37-700 Przemyśl (Polska)
Riobó, Alfonso (Hiszpania)
Rogalski, Arkadiusz, doktorant, Katedra Historii Prawa Kanonicznego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Wólka Korczowska 2a, 21-532 Łomazy (Polska)
Romanko, Agnieszka, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Romanko, Agnieszka, asystent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego w Instytucie Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 (Polska)
Romanko, Agnieszka, doktorant Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Romanko, Agnieszka, asystent, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lubl (Polska)
Romanko, Agnieszka, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Różański, Mieczysław, Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; adres do korespondencji: ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn (Polska)
Rutecki, Kamil, Katedra Historii, Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)

101 - 125 z 184 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>