Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

L

Lipiński, Dawid, doktorant, Katedra Prawa Polskiego i Międzynarodowego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Lozinsky, Konstantin, Lecturer of canon law in Kiev Theological Academy; Boulevard Verhovnogo Soviet’a 29 (Ukraina)

M

Marčin, Jozef, Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok (Słowacja)
Margiewicz, Sebastian, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kościuszki 9, 19-300 Ełk (Polska)
Margiewicz, Sebastian, doktorant Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Márquez, Alexander José
Marszałek, Mariusz, doktorant, Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: Vilniaus arkivyskupijos kurija, Sventaragio 4, Lt-01122 Vilnius, Lit (Polska)
Marszałek, Mariusz, doktorant, Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Maziarczuk, Sylwia, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Menke, Monika, adiunkt Katedry Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Univerzitní 22, 771 11 Ołomuniec (Czechy)
Menke, Monika, Katedra Historii Kościoła i Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu; adres do korespondencji: Univerzitní 244/22, 771 11 Ołomuniec (Czechy)
Menke, Monika, adiunkt, Katedra církevního práva, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (Czechy)
Menke, Monika, adiunkt Katedry Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu; adres do korespondencji: Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc (Czechy)
Menke, Monika, adiunkt, Katedra církevního práva, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc (Czechy)
Milej, Ewelina, doktorant, Katedra Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Korzona 115/63, 03-571 Warszawa (Polska)
Mucha, Marta, doktorant, Katedra Prawa o Posłudze Uświęcania, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)

N

Nafalska, Edyta, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Karnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Nafalska, Edyta, doktorant, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Kozubszczyzna 141, 21-030 Motycz (Polska)
Němec, Damián (Czechy)
Němec, Damián, kierownik Katedry Prawa Kościelnego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Univerzitní 22, 771 11 Ołomuniec (Czechy)
Niedziałkowski, Kamil, doktorant, Katedra Prawa Wyznaniowego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Kunickiego 25/11, 20-417 Lublin (Polska)
Nikołajew, Jerzy, adiunkt, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie; adres do korespondencji: ul. Wojsławicka 8A, 22-100 Chełm (Polska)
Nykiel, Krzysztof, Regens Penitencjarii Apostolskiej, Profesor wizytujący Wydział Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego; adres do korespondencji: Penitenzieria Apostolica, Piazza della Cancelleria 1, 00186 Roma (Włochy)

O

Olejnik, Bogumiła, doktorant, Katedra Historii Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: os. Legionów H. Dąbrowskiego 3/103, 33-100 Tarnów (Polska)
Olkowicz, Marta, doktorant, Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich oraz innych Kościołów i Wspólnot Kościelnych, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Blacharska 1/94, 02-660 Warszawa (Polska)

76 - 100 z 184 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>