Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

D

Dvořáček, Jiří (Czechy)
Dzierżon, Ginter, kierownik Katedry Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Dzierżon, Ginter, kierownik Katedry Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Dziewicka, Magdalena, doktorantka prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)

F

Fabiańczyk, Adam, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach; adres do korespondencji: ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice (Polska)
Feczko, Piotr, asystent, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Nauk o Administracji, Instytut Prawa Publicznego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińs (Polska)
Fiejdasz-Buczek, Lidia, adiunkt, Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Freliszka, Agnieszka, doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Perkuna 74/11, 04-124 Warszawa (Polska)

G

Gądzik, Zuzanna, doktorantka, Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Góralski, Wojciech, kierownik Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Grocholewski, Zenon (Polska)
Grochowina, Michał, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Grochowska, Natalia, doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Karnego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Sikorskiego 14, 05-850 Ożarów Mazowiecki (Polska)
Grochowska, Natalia, Katedra Kanonicznego Prawa Karnego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Grudzińska, Karolina, doktorantka, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Grzegorzewicz, Piotr, doktorant, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Guz, Tadeusz, Department of Space Shaping, Institute of Landscape Architecture, Faculty of Mathematics, Informatics and Landscape Architecture at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland; Szozdy 77, 23-407 Szozdy (Polska)
Głuchowski, Paweł, doktorant na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)

J

Jagelavičius, Artūras, Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie; adres do korespondencji: Address Gimnazijos g. 7, LT-44260 Kaunas (Litwa)
Jakubiak, Tomasz, adiunkt, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Sekcji św. Jana Chrzciciela, ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa (Polska)
Jończyk, Agata, Izba Adwokacka w Opolu; adres do korespondencji: ul. M.C. Skłodowskiej 13, 46-300 Olesno (Polska)
Jonová, Jitka, Department of Church History and Canon Law, Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University of Olomouc (Czechy)
Jonová, Jitka, adiunkt Katedry Historii Kościoła i Prawa Kanonicznego, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu; adres do korespondencji: Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc (Czechy)

K

Kaczor, Adam, adiunkt, Katedra Teologii i Norm Ogólnych, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Kaleta, Paweł, adiunkt Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)

26 - 50 z 184 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>