Autor - szczegóły

Bar, Wiesław, Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

  • Vol 4, No 1 (2015) - Recenzje
    Stanisław Kawa, Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014
    Szczegóły  PDF