Autor - szczegóły

Poterała, Tomasz, doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, Partizánska 56, 949 01 Nitra, Słowacja, Polska