Autor - szczegóły

Pawlak, Tomasz, doktorant, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska

  • Vol 3, No 1 (2014) - Artykuły
    Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa według „Zasad formacji kapłańskiej w Polsce” z 1999 roku i uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego
    Abstrakt  PDF