Autor - szczegóły

Poniatowski, Michał, adiunkt Katedry Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska

  • Vol 4, No 1 (2015) - Artykuły
    Aktualna problematyka nabycia przez kościelne osoby prawne statusu organizacji pożytku publicznego
    Abstrakt  PDF