Autor - szczegóły

Podsiadło, Michał, doktorant, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Bracka 12, 31-005 Kraków, Polska

  • Vol 3, No 2 (2014) - Artykuły
    Legitymacja kościołów i związków wyznaniowych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
    Abstrakt  PDF