Autor - szczegóły

Aniszewski, Michał, doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Karnego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Świerkowa 4, 05-126 Stanisławów Pierwszy, Polska