Autor - szczegóły

Kołodziej, Marcin, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; adres do korespondencji: al. Brücknera 20-22, 51-411 Wrocław, Polska