Autor - szczegóły

Kędracka, Malwina, Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: ul. Powstańców Śląskich 56, 20-806 Lublin, Polska

  • Vol 7, No 2 (2018) - Artykuły
    Ewolucja kodeksowych uregulowań dotyczących duszpasterskiej opieki nad małżeństwami mieszanymi
    Abstrakt  PDF
  • Vol 7, No 2 (2018) - Sprawozdania
    II Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II. Sesja IV: Prawo a wartości w Europie, Lublin, 17 października 2018 roku
    Szczegóły  PDF