Autor - szczegóły

Kołbuc, Magdalena, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

  • Vol 1 (2012) - Artykuły
    Zakaz zawarcia małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. i Instrukcji procesowej Dignitas connubii
    Abstrakt  PDF