Autor - szczegóły

Przepiórka, Kinga, doktorantka, Katedra Prawa Cywilnego, Instytut Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,, Polska

  • Vol 1 (2012) - Sprawozdania
    Konferencja Naukowa "Drogi kariery prawniczej Absolwentów Wydziału Prawa KUL", Lublin, 10 listopada 2012
    Szczegóły  PDF