Autor - szczegóły

Krzywkowska, Justyna, adiunkt Katedry Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; adres do korespondencji: ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, Polska