Autor - szczegóły

Chojnowska, Emilia, doktorantka, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska

  • Vol 2, No 2 (2013) - Artykuły
    Problematyka ochrony małżeństwa i rodziny w konkordatach z państwami Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1990-2012
    Abstrakt  PDF