Autor - szczegóły

Bołtromiuk, Emilia, doktorantka, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska

  • Vol 1 (2012) - Artykuły
    Rola Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w stosowaniu prawa kanonicznego
    Abstrakt  PDF