Autor - szczegóły

Lipiński, Dawid, doktorant, Katedra Prawa Polskiego i Międzynarodowego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska