Autor - szczegóły

Darnowska, Anna, doktorantka na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska

  • Vol 4, No 2 (2015) - Artykuły
    Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym i kara łączna w polskim prawie karnym
    Abstrakt  PDF