Autor - szczegóły

Rybaczek, Aleksandra, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

 • Vol 6, No 2 (2017) - Artykuły
  Proces skrócony o nieważność małżeństwa przed biskupem
  Abstrakt  PDF
 • Vol 6, No 2 (2017) - Sprawozdania
  VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2017 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 6, No 2 (2017) - Sprawozdania
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Poznań, 3-5 września 2017 roku
  Szczegóły  PDF