Autor - szczegóły

Polewska, Aleksandra, doktorant, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; adres do korespondencji: Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, Polska