Autor - szczegóły

Romanko, Agnieszka, doktorantka, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

 • Vol 2, No 2 (2013) - Sprawozdania
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Antoni Kość jako filozof prawa" połączona z prezentacją księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin, 22 marca 2013
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2013) - Artykuły
  Symbol krzyża w sferze publicznej w kontekście wybranych orzeczeń
  Abstrakt  PDF
 • Vol 1 (2012) - Sprawozdania
  Sympozjum Naukowe "Wolność wiary a posłuszeństwo prawu", Kraków, 14 listopada 2012
  Szczegóły  PDF
 • Vol 1 (2012) - Artykuły
  Rada mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3, No 1 (2014) - Recenzje
  Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 274
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2, No 2 (2013) - Sprawozdania
  Konferencja Doktorantów pt. "Sobór Watykański II jako źródło Kodeksu Prawa Kanonicznego", Warszawa, 12 czerwca 2013
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2, No 2 (2013) - Artykuły
  Struktura i kompetencje Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
  Abstrakt  PDF