Autor - szczegóły

Budniaczyńska, Żaneta, doktorant, Katedra Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Rybaki 7/15, 61-883 Poznań, Polska