Autor - szczegóły

Czebotar, Łukasz, doktorant, Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska

  • Vol 2 (2013) - Artykuły
    Prawnokarna ochrona życia i zdrowia dziecka poczętego w ustawodawstwie polskim
    Abstrakt  PDF