Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Aniszewski, Michał, doktorant, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Aniszewski, Michał, doktorant, Katedra Kanonicznego Prawa Karnego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Świerkowa 4, 05-126 Stanisławów Pierwszy (Polska)
Awoa, Andre Cyrille (Włochy)

B

Bar, Wiesław, Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Bartoszek, Magdalena, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Białowąs, Krzysztof, postulator rzymski, Parrocchia San Tarcisio, Largo P. Leonardo Bello 12, 00178 Quarto Miglio, Roma, Italia (Włochy)
Bołtromiuk, Emilia, doktorantka, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Brol, Patrycja, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Budniaczyńska, Żaneta, doktorant, Katedra Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Rybaki 7/15, 61-883 Poznań (Polska)

C

Chojnowska, Emilia, doktorantka, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Cząstkiewicz, Artur, doktorant, Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Czebotar, Łukasz, doktorant, Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Czuryk, Małgorzata, kierownik Katedry Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn (Polska)

D

Darnowska, Anna, doktorantka na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Delmanowicz, Grzegorz, doktorant, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Dosz, Ireneusz, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań (Polska)
Dryja, Dominik, doktorant, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lub (Polska)
Dubiel, Stanisław, kierownik Katedry Norm Ogólnych i Kościelnego Prawa Majątkowego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)
Dvořáček, Jiří (Czechy)
Dzierżon, Ginter, kierownik Katedry Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Dzierżon, Ginter, kierownik Katedry Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)
Dziewicka, Magdalena, doktorantka prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (Polska)

F

Fabiańczyk, Adam, notariusz Kurii Diecezjalnej w Gliwicach; adres do korespondencji: ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice (Polska)
Feczko, Piotr, asystent, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Nauk o Administracji, Instytut Prawa Publicznego, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińs (Polska)
Fiejdasz-Buczek, Lidia, adiunkt, Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (Polska)

1 - 25 z 156 elementów    1 2 3 4 5 6 7 > >>