Vol 5, No 2 (2016)

Spis treści

Od Redaktora Naczelnego
Mirosław Sitarz
PDF
5

Artykuły

Aleksandra Polewska
PDF
9-24
Mirosław Sitarz
PDF
25-66
Patrycja Kukulska
PDF
67-77
Andrzej Kukulski
PDF
79-89
Igor Kilanowski
PDF
91-106
Ryszard Pankiewicz
PDF
107-126
Wiesław Wenz
PDF
127-165
Stanisław Kawa
PDF
167-184
Grzegorz Szubtarski
PDF
185-203
Vytautas Steponas Vaičiūnas, Artūras Jagelavičius, Virginijus Veprauskas
PDF
205-212

Recenzje

Paweł LEWANDOWSKI, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące środków społecznego przekazu w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2015
Andrzej Kukulski
PDF
215-216

Sprawozdania

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania kard. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI, Bydgoszcz, 6 kwietnia 2016 roku
Anna Słowikowska
PDF
219-226
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 4 czerwca 2016 roku
Andrzej Kukulski
PDF
226-229