Vol 3, No 1 (2014)

Spis treści

Od Redaktora Naczelnego
Mirosław Sitarz
PDF
5

Artykuły

Tomasz Pawlak
PDF
9-27
Agnieszka Zalewska
PDF
29-47
Maria Van Scott
49-56
Jacek Siedlecki
PDF
57-86
Wojciech Witkowski
PDF
87-107
Piotr Wojnarowicz
PDF
109-121
Paweł Zając
PDF
123-139
Tomasz Jakubiak
PDF
141-151
Jozef Marčin
PDF
153-166
Karolina Grudzińska
PDF
167-178
Arkadiusz Saternus
PDF
179-189
Anna Terpin
PDF
191-207
Monika Menke
PDF
209-225
Anna Szafranko
PDF
227-245

Recenzje

Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł 2, red. Mirosław Sitarz, Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz, Paweł Zając, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, ss. 792
Sylwia Maziarczuk
PDF
249-252
Mirosław Sitarz, Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 274
Agnieszka Romanko
PDF
252-260
Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska (XIII-XVI w.). Powstanie, ewolucja, odnowienie, Rzeszów: Dzieszko:com 2013, ss. 275
Lucjan Świto
PDF
260-266

Sprawozdania

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, Lublin, 7 czerwca 2014 roku
Anna Słowikowska, Paweł Zając
PDF
269-285