Vol 4, No 2 (2015)

Spis treści

Od Redaktora Naczelnego
Mirosław Sitarz
PDF
5

Artykuły

Magdalena Dziewicka
PDF
9-23
Paweł Kaleta
PDF
25-38
Justyna Krzywkowska
PDF
39-53
Robert Kaszak
PDF
55-67
Rafał Zaleski
PDF
69-86
Michał Aniszewski
PDF
87-99
Piotr Wierzbicki
PDF
101-117
Anna Darnowska
PDF
119-129
Paweł Głuchowski
PDF
131-149
Jerzy Nikołajew
PDF
151-169
Katarína Šangalová
PDF
171-193
Agnieszka Romanko
PDF
195-214

Recenzje

Paweł Zając, Kościoły partykularne w ustawodawstwie Jana Pawła II. Zarys problematyki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2015, ss. 165
Agnieszka Romanko
PDF
217-221

Sprawozdania

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, Lublin, 6 czerwca 2015 roku
Anna Słowikowska
PDF
225-244
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji, Lublin, 4-5 września 2015 roku
Agnieszka Romanko, Urszula Wasilewicz
PDF
245-252