Zespół redakcyjny

Założyciel i pierwszy redaktor naczelny

Redaktor naczelny

 1. Mirosław Sitarz, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

 1. Józef Wroceński, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Komitet redakcyjny

 1. Stanisław Kawa, Instytut Teologiczny im. Św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, Ukraina
 2. Paweł Lewandowski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 3. Pavol Mačala, Słowacja
 4. Józef Marčin, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja
 5. Monika Menke, Cyrylometodiański Wydział Teologii, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
 6. Michaela Moravčíková, Wydział Prawa, Uniwersytet Trnawski, Słowacja
 7. Krzysztof Nykiel, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy
 8. Anna Słowikowska, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 9. Miloš Szabo, Katolicki Wydział Teologiczny, Uniwersytet Karola, Czechy
 10. Wojciech Witkowski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 11. Radosław Wnuk, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Sekretarz

 1. Agnieszka Romanko, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Native speaker

 1. Maria Van Scott, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej