Leibniza koncepcja związania substancjalnego. List G.W. Leibniza do B. des Bossesa z 5 lutego 1712 roku - komentarz i tłumaczenie

Rafał Krzemianowski

Abstrakt


List G.W. Leibniza do B. des Bossesa z 5 lutego 1712 roku - komentarz i tłumaczenie


Słowa kluczowe


filozofia nowożytna; Leibniz; korespondencja 1706-1716; Bartholomeus des Bosses

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cover J.A, O’Leary-Hawthorne John: Substance and Individuation in Leibniz, Cambridge– New York: Cambridge University Press 1999. http://dx.doi.org/10.1017/ CBO978051 1487149.

Garber Daniel: Leibniz: Body, Substance, Monad, New York: Oxford University Press, 2009.

Jolley Nicholas: Leibniz, London–New York: Routledge 2005.

Jolley Nicholas (ed.): The Cambridge Companion to Leibniz, Cambridge–New York: Cambridge University Press 1995.

Leibniz Gottfried Wilhelm: Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz, ed. Carl Immanuel Gerhardt, Hildesheim–New York: Olms 1978.

Lodge Paul (ed.): Leibniz and His Correspondents, New York: Cambridge University Press 2004.

Look Brandon, Rutherford Donald (ed.): The Leibniz-Des Bosses Correspondence, New Haven: Yale University Press 2007.

Mercer Christia: Leibniz’s Metaphysics Its Origins and Development, Cambridge–New York: Cambridge University Press 2001.

Smith Justin E.H., Nachtomy Ohad (ed.): Machines of Nature and Corporeal Substances in Leibniz, Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. http://link.springer.com/10.1007/978-94-007-0041-3.

Strickland Lloyd: Leibniz Reinterpreted, London–New York: Continuum International Pub. Group, 2006. http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=436947
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rf.2015.63.1-10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Filozoficzne · ISSN 0035-7685| eISSN 2450-002X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Filozofii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)