Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 27, No 1 (2017) Określenie i sposoby sprawowania sakramentu pokuty w prawie kanonicznym Abstrakt  PDF
Wojciech Lech
 
Vol 21, No 1 (2011) Inkardynacja i ekskardynacja duchownych w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 i 1983 roku Abstrakt  PDF
Marek Zaborowski
 
Vol 19, No 1 (2009) Sakrament namaszczenia chorych w ujęciu teologiczno-prawnym Abstrakt  PDF
Marek Zaborowski
 
Vol 17, No 2 (2007) Sakrament bierzmowania w okresie odnowy posoborowej. Rys historyczno-prawny Abstrakt  PDF
Krzysztof Mikołajczuk
 
Vol 16, No 2 (2006) Prawo do intymności a sakrament pokuty w KPK z 1983 roku Abstrakt  PDF
Wiesław Kacprzyk
 
Vol 16, No 1 (2006) Przygotowanie dzieci i dorosłych do przyjęcia sakramentu chrztu w katolickich Kościołach Wschodnich Abstrakt  PDF
Krzysztof Mikołajczuk
 
Vol 15, No 2 (2005) Przygotowanie do chrztu dzieci w prawie i liturgii Kościoła katolickiego w Polsce Abstrakt  PDF
Krzysztof Mikołajczuk
 
Vol 13, No 2 (2003) Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w świetle Magisterium Kościoła katolickiego do Vaticanum II Abstrakt  PDF
Krzysztof Mikołajczuk
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.