Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

N

Naczyńska, Jolanta (Polska)
Napruszewska, Justyna, doktorantka na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (Polska)
Naworski, Zbigniew, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
Necel, Wojciech, Katedra Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Niedzielska, Katarzyna, doktorant, Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego, Instytut Administracji, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Niedzielska, Katarzyna (Polska)
Niemiec, Henryk (Polska)
Niewiadomska, Iwona, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej WNS KUL (Polska)
Niezgoda, Andrzej (Polska)
Nitkiewicz, Krzysztof, Kongregacja Kościołów Wschodnich (Włochy)
Nizio, Elżbieta, Uniwersytet Opolski (Polska)
Nowak, Olga, Doktorantka, II katedra Prawa Cywilnego KUL Polska (Polska)
Nowak, Paweł, doktorant, Katedra Prawa Karnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Polska)
Nowakowski, Michał, Zakład Historii Administracji i Myśli Administracyjnej UJ (Polska)
Nowakowski, Michał, Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej UJ (Polska)
Nowicka, Dobromiła, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Nowińska, Jolanta, I Katedra Prawa Cywilnego WPPKiA KUL (Polska)
Nykiel, Krzysztof, Penitencjaria Apostolska, Rzym (Polska)

1 - 18 z 18 elementów