Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

D

Dworak, Wojciech, Urząd Dozoru Technicznego, Lublin (Polska)
Dworas-Kulik, Judyta (Polska)
Dworas-Kulik, Judyta, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Dyduch, Jan (Polska)
Dyjakowska, Marzena, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie (Polska)
Dyjakowska, Marzena Hanna (Polska)
Dzięga, Andrzej (Polska)
Dzierżanowska, Joanna, Katedra Postępowania Karnego, Prawa Karnego Wykonawczego i Kryminalistyki, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Dzierżanowska, Joanna (Polska)
Dzierżanowska, Joanna, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)
Dzierżon, Ginter, Katedra Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego, Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (Polska)
Dzierżon, Ginter, Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Dzierżon, Ginter, Katedra Norm Ogólnych, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW (Polska)
Dziobek-Romański, Jacek, Katedra Nauki Administracji KUL (Polska)
Dziobek-Romański, Jacek (Polska)
Dziobek-Romański, Jacek, Katedra Nauki Administracji na Wydziale Prawa. Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (Polska)
Dziwisz, Stanisław (Polska)
Dziwisz, Stanisław, doktorant, Katedra Prawa Karnego, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Polska)

E

Erdő, Péter (Polska)
Erlebach, Grzegorz (Włochy)

F

Fermus–Bobowiec, Anna, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
Fiejdasz, Lidia, John Paul II Catholic University of Lublin (Polska)
Fiejdasz, Lidia, Katedra Prawa Kanonizacyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (Polska)
Fiejdasz, Lidia, doktorantka w Katedrze Prawa Kanonizacyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL (Polska)
Fiejdasz, Lidia, Katedra Prawa Kanonizacyjnego KUL (Polska)

151 - 175 z 780 elementów    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>