Autor - szczegóły

Bar, Wiesław, Katedra Prawa Kanonizacyjnego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polska