Autor - szczegóły

Sieniow, Tomasz, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL, Polska

  • Vol 15, No 2 (2005) - Sprawozdania: Prawo
    Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej
    Szczegóły  PDF